Logo
Sekretariat
Godziny pracy sekretariatu:
Pon. - Pt. 7.30- 15.30
Telefon: 81 756 6464

Zgubiłeś dokument kliknij
Druk usprawiedliwienia
Karta zgłoszenia do świetlicy
Film Promocyjny Szkoły
Odliczanie do wakacji
Gmina Niemce
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 11
» Najnowszy użytkownik: admin2
Europejskie Dni Dziedzictwa
9 edycja Europejskich Dni Dziedzictwa Krasienin 2016

Tegoroczne ogólnopolskie obchody EDD odbywały się pod hasłem Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki. Wymowa tego hasła sprawiła, że organizatorzy EDD Krasienin 2016 postanowili ustalić, czy duch spotyka się z przestrzenią również w naszym Krasieninie i jego okolicach, czy nasze zabytki są nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką lub historią, czy poznanie tych wartości może stać się katalizatorem rozwoju społecznego?
Gimnazjaliści interesujacy się historią Małej i Dużej Ojczyzny w dniu 16 września przedstawili zebranej publiczności fakty potwierdzające, że duch spotykał się i nadal spotyka z przestrzenią na krawędzi Wyżyny Lubelskiej, czyli w naszej Małej Ojczyźnie, która zwie się Krasienin. Dlatego też na hasło przewodnie Dni Dziedzictwa wybraliśmy określenie geograficznego położenia naszej miejscowości.
Uroczystości rozpoczęliśmy w budynku Zespołu Szkół w Krasieninie. Podczas pierwszej części z wykładem wystąpił kierownik
Archee w Lublinie – pan Rafał Niedźwiadek. Archeolog przeniósł nas w czasie i przestrzeni do początków państwa polskiego, do epoki średniowiecza. Zaprezentował nam jeden z 60 pomników historii Polski przybliżając dzieje i założenia historycznego
zespołu architektoniczno - urbanistycznego Lublina.
W drugiej części obchodów Dni Dziedzictwa wysłuchaliśmy w kościele parafialnym koncertu organowego w wykonaniu znanego wirtuoza - Roberta Grudnia. Artysta muzyk ukazał nam możliwości instrumentu, jakim są organy piszczałkowe. Zaprezentował m.in. utwór napisany przez Jana z Lublina, utwór Ave Maria oraz fragment oratorium własnego autorstwa skomponowanego z okazji jubileuszu chrztu Polski Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę. Podczas koncertu Robert Grudzień wspomniał Jana Pawła II oraz Inkę - sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która 28 sierpnia 1946 r. nie mając jeszcze skończonych 17 lat została zamordowana przez komunistycznych oprawców. Im także zadedykował fragmenty swoich utworów.
Na trzecią część uroczystości powróciliśmy do budynku naszej szkoły. W sali gimnastycznej Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie pani Anna Czernicka – Szpakowska wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, których prace zostały wyróżnione w dwóch konkursach towarzyszącym obchodom Dni Dziedzictwa. Pierwszy z nich to konkurs fotograficzny pt. Arcydzieła sztuki sakralnej – kościoły, kaplice i kapliczki mojej Małej Ojczyzny. Natomiast drugiemu nadaliśmy tytuł Kościół w parafialny w rysunku i malarstwie. Zgromadzoną publiczność zachęciliśmy także do oglądania wystawy poświęconej polskim pomnikom historii.
Po rozdaniu nagród był czas na to, aby uczestnicy mogli podzielić się refleksjami na temat przedsięwzięcia, a także wpisali się do kroniki szkolnej. W tej części spotkania zabrała głos dyrektor GOASz w Niemcach - pani Anna Studzińska, dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie oraz uczniowie prowadzący uroczystości. Gimnazjaliści zachęcili swoich młodszych kolegów do stałego poznawania i kultywowania lokalnych tradycji.
Naszą imprezę tradycyjnie już zakończyła biesiada regionalna, na którą zaprosiliśmy wyszystkich uczestników naszych uroczystości.
Przy organizacji lokalnych obchodów EDD nasza szkoła współpracowała z Muzeum Wsi Lubelskiej, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie, Firmą Archee z Lublina, Nasutowskim Przedsiębiorstwem Społecznym - Dom Nasutów, Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach, Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Ignacego Loyoli i św. Piotra i Pawła w Niemcach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana, Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Naszym partnerem jest również Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie.
Zespół Szkół w Krasieninie dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nasze działania.
W szczególny sposób wyrażamy wdzięczność panu Wójtowi Gminy Niemce – Krzysztofowi Urbasiowi za wsparcie materialne naszej inicjatywy, dzięki któremu możliwe jest organizowanie konkursów i nagradzanie uczniów. Dziękujemy również Radzie Rodziców z Przewodniczącą Małgorzatą Guz na czele oraz Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej i Nasutowskiemu Przedsiębiorstwu Społecznemu - Dom Nasutów za przygotowanie wspaniałego poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych. Słowo podziękowania kierujemy również do Państwa Elżbiety i Stanisława Zgierskich, którzy i w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, ufundowali wspaniałe ciasta dla wszystkich gości.

Celem, który przyświeca naszym spotkaniom jest zwrócenie uwagi społecznej na konieczność chronienia i przybliżania współczesnym Polakom dziedzictwa kulturowego i materialnego, które często bezpowrotnie ginie na naszych oczach. Pragniemy też, by młodzi Polacy stali się strażnikami pamięci narodowej oraz często już zapominanych lokalnych tradycji i obyczajów.
W tegorocznych obchodach EDD Krasienin 2016 wzięło udział ponad 150 osób.
W bieżącej edycji Dni Dziedzictwa największe zainteresowanie wywołała transmisja koncertu organowego prezentowanego w parafialnej świątyni.
Społeczność szkolna i lokalna z niecierpliwością czeka na kolejne edycje Europejskich Dni Dziedzictwa.

Ewa Kołtunik nauczyciel Zespołu Szkół w Krasieninie


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8 edycja Europejskich Dni Dziedzictwa Krasienin 2015 już za nami.
W bieżącym roku Europejskie Dni Dziedzictwa KRASIENIN 2015 zbiegły się z kilkoma ważnymi dla naszej społeczności rocznicami. Dni Dziedzictwa zostały połączone z 70-tą rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz 70-tą rocznicą śmierci Ireny Kosmowskiej. W tym roku przypada również 70-ta rocznica męczeńskiej śmierci bł. bpa Władysława Gorala oraz 270-ta rocznica konsekracji naszego kościoła parafialnego.
Tegoroczne ogólnopolskie obchody EDD odbywały się pod hasłem Utracone dziedzictwo. Naszemu spotkaniu nadaliśmy tytuł Wojenne losy... Kościół parafialny w Krasieninie otworzył swe podwoje dla EDD KRASIENIN 2015. Naszą imprezę środowiskową rozpoczęliśmy mszą św. Podczas nabożeństwa z wykładem wystąpił kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie – dr inż. Jan Niedźwiedź, który przybliżył dzieje fary lubelskiej – najstarszego już nieistniejącego kościoła w Lublinie.
Poza tym w sobotni wrześniowy poranek z ogromną przyjemnością zaprezentowaliśmy także dwa wydarzenia artystyczne: spektakl pt. Listy z wojny w wykonaniu członków Amatorskiego Teatru z Nasutowa oraz koncert pieśni wojennych w wykonaniu Chóru Męskiego BAS CANTO z Niemiec. Działania te miały na celu przybliżenie, szczególnie najmłodszym pokoleniom bolesnej i trudnej przeszłości naszej Ojczyzny. Wzruszająca lekcja patriotyzmu na pewno na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów, a dorosłym pozwoli docenić wartość pokoju.
Na zakończenie spotkania w kościele Proboszcz naszej parafii ks. Dariusz Nowomiejski przekazał życzenia i pozdrowienia od Metroppolity Lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika, a Dyrektor ZS w Krasieninie Pani Elżbieta Michalczuk odczytała fragment listu od Kuratora Lubelskiego, Pana Krzysztofa Babisza.
Druga część uroczystości odbyła się w ogrodach parafialnych. Rozpoczął ją Wójt Gminy Niemce Pan Krzysztof Urbaś, który docenił wyjątkowe zaangażowanie społeczne szkoły i mieszkańców Krasienina.
Tutaj miała też miejsce wspólna biesiada regionalna, podczas której zostały wręczone nagrody uczniom – autorom wyróżnionych prac w dwóch konkursach:plastycznym i multimedialnym towarzyszącym Dniom Dziedzictwa. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pt. WOJSKO POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ. Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:
w kategorii klas 1-3 SP I miejsce Kacprowi Kucharzykowi kl. 3 II miejsce Kai Machowicz kl. 1A
II miejsce Gabrielii Zgierskiej kl. 2A III miejsce Patrykowi Misztalowi kl. 2A
w kategorii klas 4-6 SP I miejsce Luizie Machowicz kl. 4A I miejsce Oliwii Misiurek kl. 5
II miejsce Patrycji Misiurek kl. 6 III miejsce Wiktorii Jóźwiak kl. 4B
w kategorii klas I-III Gimnazjum I miejsce Julii Drzymale kl. IB
I miejsce Kamilowi Rodakowi kl. IIB II miejsce Mai Machowicz kl. IIB II miejsce Kindze Guz kl. IA
III miejsce Izabelii Zgierskiej kl. IIA III miejsce Weronice Kucharzyk kl. IIB
Natomiast w drugim konkursie należało wykonać prezentację multimedialną na temat Losów narodowego dziedzictwo podczas II wojny światowej. W tym konkursie komisja nie przyznała pierwszego miejsca tylko dwa wyróżnienia dla klas pierwszych gimnazjum. Obie klasy otrzymają dofinansowanie do klasowej uroczystości lub klasowego wyjazdu.
Przy organizacji tej uroczystości nasza szkoła współpracowała z Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana, Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Nasutowskim Przedsiębiorstwem Społecznym - Dom Nasutów. Naszym partnerem jest również Oddział terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie.
Zespół Szkół w Krasieninie dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nasze działania. W szczególny sposób wyrażamy wdzięczność Panu Wójtowi za wsparcie materialne naszej inicjatywy, dzięki któremu możliwe jest organizowanie konkursów i nagradzanie uczniów. Dziękujemy również Radzie Rodziców z Przewodniczącą Małgorzatą Guz na czele i Stowarzyszeniu za przygotowanie wspaniałego poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych.
Celem, który przyświeca naszym spotkaniom jest zwrócenie uwagi społecznej na konieczność chronienia i przybliżania współczesnym Polakom dziedzictwa kulturowego i materialnego, które często bezpowrotnie ginie na naszych oczach. Pragniemy też, by młodzi Polacy stali się strażnikami pamięci narodowej oraz często już zapominanych lokalnych tradycji i obyczajów.
Miłym akcentem uroczystości, jak co roku, była biesiada regionalna. Nasi goście degustowali: nasutowskie kulebiaczki przygotowane przez Dom Nasutów, wojskową grochówkę Zespołu Szkół w Krasieninie, bigos ufundowany przez firmę cateringową Cztery Pory Smaku oraz różnego rodzaju ciasta upieczone przez naszych niezastąpionych Rodziców.
W tegorocznych obchodach EDD Krasienin 2015 wzięło udział ponad 150 osób. Program tegorocznych krasienińskich Dni Dziedzictwa wzbudził jeszcze większe zainteresowanie niż w latach poprzednich. Społeczność szkolna i lokalna z niecierpliwością czeka na kolejne edycje Europejskich Dni Dziedzictwa.
Opracowała Ewa Kołtunik
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?